30 години ДАБАР – 30-годишна традиција на доверба

Дабар - Друштво за Градежништво

Градиме Доверба од 1992 година

“ДАБАР“ е меѓу првите неколку приватни фирми за градежништво во Р.Македонија. Основана е во септември 1992г. на темел на повеќегодишното работно искуство на сопственикот, со вложување на заштедениот капитал и сопствено знаење.

Професионалниот однос према работата и на светското ниво на организираност е постигнат во првите години од формирањето и зачуван е до денеска. Водена со сигурни раце и познавање на проблематиката од градежништвото, фирмата оствари брз напредок и развој.

За нас
Дабар - од Концепт до Креација
Дабар - од Концепт до Креација

Објекти во изградба

Одберете Стан по Ваша Мерка!

Нашите проекти

Високоградба, челични конструкции и работи во инфраструктурата.

0
успешни проекти
0
изградени станови
0
години традиција
0
задоволни клиенти

Квалитет на градба

Материјали со ISO 9001:2000 сертифициран и проверен квалитет.

Дабар - од Концепт до Креација
Конструкција

Армирано бетонска конструкција, фундирањето се изведува како темелна плоча, меѓуспратните плочи се со армиран бетон...

Дабар - од Концепт до Креација
Ѕидови

Надворешните ѕидови се изведуваат од керамички блок и термо изолација 10см, преградните ѕидови помеѓу становите...

Дабар - од Концепт до Креација
Прозори и врати

Надворешните фасадни прозори и врати по станови се изработуваат од ПВЦ термоизолирани профили и застаклени со термопан...

Дабар - од Концепт до Креација
Подови

Термо изолација е поставена на сите катови и на кров. Хидро изолација е поставена на WC-купатилата и балконите...

Дабар - од Концепт до Креација
Плафони

Плафоните во WC-купатилата се тип “Хантер - Даглас“ спуштени плафони за да се покријат видливите инсталации...

Дабар - од Концепт до Креација
Санитарна опрема

Сите станови се опремени со комплетна санитарни елеманти (WC-шоља, умивалник, кади или туш кади и славини и батерии...