30 години ДАБАР – 30-годишна традиција на доверба

Дабар - Друштво за Градежништво

Градиме Доверба од 1992 година

“ДАБАР“ е меѓу првите неколку приватни фирми за градежништво во Р.Македонија. Основана е во септември 1992г. на темел на повеќегодишното работно искуство на сопственикот, со вложување на заштедениот капитал и сопствено знаење.

Професионалниот однос према работата и на светското ниво на организираност е постигнат во првите години од формирањето и зачуван е до денеска. Водена со сигурни раце и познавање на проблематиката од градежништвото, фирмата оствари брз напредок и развој.

За нас
Дабар - од Концепт до Креација
Дабар - од Концепт до Креација

Објекти во изградба

Одберете Стан по Ваша Мерка!

{"id":32,"title":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d \u041e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06","ready":0,"description":"<p>\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d\u0438\u043e\u0442 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06 \u0441\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438 \u043e\u0434 3 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0438 \u043b\u0430\u043c\u0435\u043b\u0438. \u0421\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0453\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u043b. \u0415\u0432\u0442\u0438\u043c \u0421\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432, \u0432\u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438 \u041d\u0438\u043a\u043e\u0431 \u041c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b \u0438 \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0422\u0438\u043d\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430 \u0431\u0443\u043b. \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0422\u0440\u0430\u0458\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438.<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>269 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438: \u043e\u0434 26m2 \u0434\u043e 70m2<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 -1, -2, -3<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u043c\u0438 \u043d\u0430 -1, -2, -3<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<div>\r\n\r\n\t<p><strong>\u041f\u043e\u0431\u0440\u0437\u0430\u0458\u0442\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0433\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u0434\u043e\u043c<\/strong><\/p>\r\n\r\n\t<ul data-border=\"0\" data-indent=\"0\" data-stringify-type=\"unordered-list\">\r\n\t\t<li data-stringify-border=\"0\" data-stringify-indent=\"0\"><strong>20 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438: \u043e\u0434 26m2 \u0434\u043e 66m2<\/strong><\/li>\r\n\t<\/ul>\r\n<\/div>\r\n<div>\r\n\r\n\t<p>K\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0458\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430:\r\n\t\t<br>&nbsp;02 30 60 355; 30 60 365<\/p>\r\n<\/div>","slug":"stanben-objekt-kisela-voda-1306","created_at":"2023-07-04 10:17:45","updated_at":"2024-06-14 09:24:21","deleted_at":null,"sort_order":32,"investor":"\u0414\u0410\u0411\u0410\u0420 \u0434\u043e\u043e\u0435\u043b, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","location":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","year":"2024","pdf":"","meta_keywords":"","meta_description":"","image_only_one_project":"\/3--.jpg","publish":1}
[{"id":31,"title":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d \u041e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06","ready":0,"description":"<p>\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d\u0438\u043e\u0442 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06 \u0441\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438 \u043e\u0434 3 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0438 \u043b\u0430\u043c\u0435\u043b\u0438. \u0421\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0453\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u043b. \u0415\u0432\u0442\u0438\u043c \u0421\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432, \u0432\u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438 \u041d\u0438\u043a\u043e\u0431 \u041c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b \u0438 \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0422\u0438\u043d\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430 \u0431\u0443\u043b. \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0422\u0440\u0430\u0458\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438.<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>269 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438: \u043e\u0434 26m2 \u0434\u043e 70m2<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 -1, -2, -3<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u043c\u0438 \u043d\u0430 -1, -2, -3\r\n\t\t<br>\r\n\t\t<br>\r\n\t<\/li>\r\n<\/ul>","slug":"stanben-objekt-kisela-voda-1306","created_at":"2022-05-30 09:01:53","updated_at":"2022-06-01 10:50:23","deleted_at":null,"sort_order":31,"investor":"\u0414\u0410\u0411\u0410\u0420 \u0434\u043e\u043e\u0435\u043b, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","location":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","year":"2024","pdf":"","meta_keywords":"","meta_description":"","image_only_one_project":"\/kisela-voda-1306.jpg","publish":0},{"id":32,"title":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d \u041e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06","ready":0,"description":"<p>\u0421\u0442\u0430\u043d\u0431\u0435\u043d\u0438\u043e\u0442 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442 \u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430 13.06 \u0441\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438 \u043e\u0434 3 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0438 \u043b\u0430\u043c\u0435\u043b\u0438. \u0421\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0453\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u043b. \u0415\u0432\u0442\u0438\u043c \u0421\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432, \u0432\u0435\u0434\u043d\u0430\u0448 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438 \u041d\u0438\u043a\u043e\u0431 \u041c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b \u0438 \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0422\u0438\u043d\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430 \u0431\u0443\u043b. \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0422\u0440\u0430\u0458\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438.<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>269 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438: \u043e\u0434 26m2 \u0434\u043e 70m2<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 -1, -2, -3<\/li>\r\n\t<li>\u0420\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u043c\u0438 \u043d\u0430 -1, -2, -3<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<div>\r\n\r\n\t<p><strong>\u041f\u043e\u0431\u0440\u0437\u0430\u0458\u0442\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0433\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u043e\u0442 \u0434\u043e\u043c<\/strong><\/p>\r\n\r\n\t<ul data-border=\"0\" data-indent=\"0\" data-stringify-type=\"unordered-list\">\r\n\t\t<li data-stringify-border=\"0\" data-stringify-indent=\"0\"><strong>20 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438: \u043e\u0434 26m2 \u0434\u043e 66m2<\/strong><\/li>\r\n\t<\/ul>\r\n<\/div>\r\n<div>\r\n\r\n\t<p>K\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0458\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430:\r\n\t\t<br>&nbsp;02 30 60 355; 30 60 365<\/p>\r\n<\/div>","slug":"stanben-objekt-kisela-voda-1306","created_at":"2023-07-04 10:17:45","updated_at":"2024-06-14 09:24:21","deleted_at":null,"sort_order":32,"investor":"\u0414\u0410\u0411\u0410\u0420 \u0434\u043e\u043e\u0435\u043b, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","location":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0434\u0430, \u0421\u043a\u043e\u043f\u0458\u0435","year":"2024","pdf":"","meta_keywords":"","meta_description":"","image_only_one_project":"\/3--.jpg","publish":1}]

Нашите проекти

Високоградба, челични конструкции и работи во инфраструктурата.

0
успешни проекти
0
изградени станови
0
години традиција
0
задоволни клиенти

Квалитет на градба

Материјали со ISO 9001:2000 сертифициран и проверен квалитет.

Дабар - од Концепт до Креација
Конструкција

Армирано бетонска конструкција, фундирањето се изведува како темелна плоча, меѓуспратните плочи се со армиран бетон...

Дабар - од Концепт до Креација
Ѕидови

Надворешните ѕидови се изведуваат од керамички блок и термо изолација 10см, преградните ѕидови помеѓу становите...

Дабар - од Концепт до Креација
Прозори и врати

Надворешните фасадни прозори и врати по станови се изработуваат од ПВЦ термоизолирани профили и застаклени со термопан...

Дабар - од Концепт до Креација
Подови

Термо изолација е поставена на сите катови и на кров. Хидро изолација е поставена на WC-купатилата и балконите...

Дабар - од Концепт до Креација
Плафони

Плафоните во WC-купатилата се тип “Хантер - Даглас“ спуштени плафони за да се покријат видливите инсталации...

Дабар - од Концепт до Креација
Санитарна опрема

Сите станови се опремени со комплетна санитарни елеманти (WC-шоља, умивалник, кади или туш кади и славини и батерии...