Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија

Инвеститор

Прототип

Локација

Пинтија, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2009

“Производна хала со магацин и канцеларии“ во Пинтија, Скопје. Инвеститор фирмата “Прототип“.

Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија
Производна Хала со Магацин и Канцеларии Пинтија