Станбен Објект (Куќа) Чаир

Инвеститор

Приватна

Локација

Општина Чаир

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1997/98

Семејна куќа објект на ул. Народни Херои бр.5б и бр.7б во Кисела вода 1 во Скопје.

Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир