За ДАБАР

Градиме Доверба од 1992 година

“ДАБАР“ е меѓу првите неколку приватни фирми за градежништво во Р.Македонија.

Основана е во септември 1992г. на темел на повеќе годишното работно искуство на сопственикот, со вложување на заштедениот капитал и сопствено знаење. Професионалниот однос према работата и светското ниво на организираност е постигнат во првите години од формирањето и зачуван е до денеска.

Водена со сигурни раце и познавање на проблематиката од градежништвото, фирмата оствари брз напредок и развој.

Нашите вредности

Од Концепт до Креација

За нас | Дабар - од Концепт до Креација
30 години Традиција

“ДАБАР“ денеска ужива голем углед, заблагодарувајќи на стручниот приод према секоја работа, со користење на современи градежни машини и алати, со добро уигран тим и квалитетна изведба и запазување на договорените рокови.

За нас | Дабар - од Концепт до Креација
Доверба

“ДАБАР“ стекна репутација во сите градежни изведувачки работи во високоградба, челични конструкции и работи во инфраструктурата. Од деловно-станбени објекти по принцип “клуч на рака“, преку индустриски објекти до екслузивно уредување на ентериери.

За нас | Дабар - од Концепт до Креација
Визија

“ДАБАР“ успешно ги решава сите побарувања со развој на пратечките потенцијали потребно за квалитетно и конкурентско наступување на пазарот.

Препораки

Друштво без блокада на жиро-сметката.

2003

200 најголеми фирми во Република Македонија

Во 2003. година рангирани сме во 200-те најголеми фирми во Република Македонија, како единствена и најуспешна од сите приватни градежни фирми.

2005

200 најуспешни фирми во Република Македонија

Во 2005. година рангирани сме повторно во 200-те најуспешни фирми во Република Македонија.

Галерија

Високоградба, челични конструкции и работи во инфраструктурата.