Реконструкција и Опремување Правен Факултет

Инвеститор

Правен факултет

Локација

Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1999

Разни реконструкции и опремувања во комплексот при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”.

Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет