Станбено Деловен Објект Кисела Вода

Инвеститор

"ДАБАР" ДООЕЛ

Локација

Општина Кисела Вода, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2014-2016

Станбено-деловниот објект се наоѓа на ул. Ѓорѓи Сугаре бр.12, општина Кисела Вода, Скопје.

Објектот се состои од:

-две подземни нивоа за паркинзи;

-осум ката со вкупно 135 станови со различни функционални решенија и квадратури;

-еден деловен простор со квадратура од 35м2;

Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода
Станбено Деловен Објект Кисела Вода