Станбено Деловен Објект Општина Центар

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Центар

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1997/99

Објектот е изграден со 17 станови и 6 деловни простори.

Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар