Станбено Деловни Објекти Кисела Вода

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Улица Божидар Аџија бр. 3, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2000

Станбено – деловни објекти во нас. “Кисела вода” во Скопје, и до крај на 2004. година изградени се вкупно 5 објекти со 248 станбени единици, 46 деловни простори и 99 гаражи.

Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода
Станбено Деловни Објекти Кисела Вода