Деловен Објект Езерце Градски парк

Инвеститор

Приватен

Локација

Градски парк, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1999

Комплетна изведба на комплексот ресторан “Езерце” во Градскиот парк.

Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк
Деловен Објект Езерце Градски парк