Станбено Деловен Објект Карпош 1

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Карпош 1, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2003

Изграден е станбено-деловен објект на ул. “Никола Тесла” бр. 14, со 30 станбени единици, 5 деловни простори и 11 гаражи, со трафостаница и партерно уредување.

Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1
Станбено Деловен Објект Карпош 1