Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев

Инвеститор

Здружение на возачи

Локација

населба Даме Груев, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2003

Изградена е Станицата за технички преглед на возила во населбата “Даме Груев”.

Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев
Станица за Технички Преглед Населба Даме Груев