Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Улица Христо Татарчев бр. 47 Ѓ, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2005/2006

Се започнува со изградба на нов станбено-деловен објект бр. 5.14, на истиот локалитет. Објектот содржи 77 станбени единици, 20 деловни простори и 31 гаража.

Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4