Станбено Деловен Објект Кисела Вода 2

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Улица Христо Татарчев бр. 47 - К, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2007-2008

Станабено деловен објект 4.3 во Расадник, Кисела Вода, Скопје. И тоа со 96 станбени единици, 6 локали и 76 гаражи во две нивоа.

Станбено Деловен Објект Кисела Вода 2
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 2
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 2
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 2