Спортско Рекреативен Центар во Кучково

Инвеститор

Приватен

Локација

с.Кучково, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2007/2008

Спортско рекреативен центар со планинарски дом. Во населено место Кучково, Скопје.

Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково
Спортско Рекреативен Центар во Кучково