Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Аеродром

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2020

Станбено-деловниот објект се наоѓа на ул. Коста Новаковиќ бр.17, Општина Аеродром, Скопје.

  • 210 станови: од 30 m2 до 73 m2
  • 11 деловни простории: од 29 m2 до 61m2
  • 178 паркинзи: од 13m2 до 21 m2 (сите се наоѓаат во внатрешноста на објектот)
  • 46 подруми: од 3 m2 до 7 m2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2
Станбено-Деловен Објект Аеродром 4.2