Семејна куќа Влае 1

Инвеститор

Приватен

Локација

Влае, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2009

Семејна куќа на ул. Иван Цанкар бр.6 во Влае, Скопје.

Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1