Продажба на деловен простор со 57м2

Деловен простор со 57 м2 на бул.Илинден бр.160, на приземје со источна ориентација. Клуч на рака.