Станбено-деловен објект Карпош 2.2

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Карпош

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2018

Станбено-деловниот објект се наоѓа на бул. Илинден бр.160, Општина Карпош, Скопје.

  • 132 станови
  • 13 деловни простории
  • 139 паркинг места
  • 55 подруми 
Каталог
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2

Продажба на станови

Влез 1, стан 1, 84m2
Влез 1, стан 1, 84m2
Влез 1, стан 2, 44m2
Влез 1, стан 2, 44m2
Влез 1, стан 3, 57m2
Влез 1, стан 3, 57m2
Влез 1, стан 4, 83m2
Влез 1, стан 4, 83m2
Влез 1, стан 5, 46m2
Влез 1, стан 5, 46m2
Влез 1, стан 6, 43m2
Влез 1, стан 6, 43m2
Влез 1, стан 7, 90m2
Влез 1, стан 7, 90m2
Влез 2, стан 4, 36m2
Влез 2, стан 4, 36m2
Влез 2, стан 8, 45m2
Влез 2, стан 8, 45m2
Влез 2, стан 9, 51m2
Влез 2, стан 9, 51m2
Влез 2, стан 10, 40m2
Влез 2, стан 10, 40m2
Влез 2, стан 11, 63m2
Влез 2, стан 11, 63m2

Побарајте понуда