Контакт

ДАБАР Друштво за Градежништво ДООЕЛ

  • ул. Никола Тесла бр. 14/6 1000 Скопје
  • +389 2 3060355
  • +389 2 3060365
  • +389 2 3060375
  • dabar@t.mk
  • Понеделник - Петок 8.00 - 15.00
  • Затворено во Сабота и Недела

Трансакциона сметка:

  • Стопанска банка: 200001118072820
  • Комерцијална банка: 300000001711795
  • Тутунска банка: 4030992108984

ЕДБ ДДВ 4030992108984