Ве известуваме дека нашето Друштво во текот на своето постоење немало блокада на жиро-сметката.

Во 2003. година рангирани сме во 200-те најголеми фирми во Република Македонија, како единствена и најуспешна од сите приватни градежни фирми.* клик за поголема слика


Исто така во 2005 година рангирани сме повторно во 200-те најуспешни фирми во Република Македонија* клик за поголема слика


При изведба на објектите се ангажираат околу 200-250 градежно- занатски работници од разни профили.

Фирмата "Дабар" ДООЕЛ поседува свои деловни простории во нов станбено-деловен објект на ул."Никола Тесла" бр. 14 (локал бр. 6), Карпош 1.

На градилиштето во "Расадник" имаме работни простории и опрема за изведување на градежни работи:

Поседуваме плац за сместување на материјали и градежни помалагала и бараки за сместување на работници во Визбегово, Качанички пат.