Станбено-деловниот објект се наоѓа на бул. Илинден бр.160, Општина Карпош, Скопје.

  • 132 станови
  • 13 деловни простории
  • 139 паркинг места
  • 55 подруми