Станбено-деловниот објект се наоѓа на ул. Фрањо Клуз бр.7, Општина Аеродром, Скопје.

  • 195 станови: од 22m2 до 78m2
  • 14 деловни простории: од 31m2 до 57m2
  • 173 паркинзи: од 13m2 до 30m2 (сите се наоѓаат во внатрешноста на објектот)
  • 95 подруми: од 2m2 до 15m2